KAMPANYALAR

info@sultanbayrak.com.tr

(0212) 476 43 59

Kırlangıç Bayrak

Bayrak denince akla ilk olarak ulusları temsil eden kumaş akla gelse de, kullanım alanları sadece bu yönde sınırlı değildir. Fonksiyonel olarak birçok kullanıma sahip olan bu kumaş parçaları aynı zamanda tanıtım aracı olarak da yoğun olarak kullanılmaktadır.

Bilindiği üzere artık internetin ve bilgisayarın iyice hayatımıza girmesini takip eden dönemde şirketler ve kuruluşlar yerellikten bölgeselliğe; bölgesellikten ulusallığa; ulusallıktan da globalliğe geçiş yapıyorlar. Bu geçiş sürecinde en önemli olan şey ise hiç kuşkusuz ki kurumsal kimliktir. Kurumsal kimlik şirketin dışarıya açılan vitrini gibidir ve müşterilerin ilk olarak ister istemez dikkat ettiği noktadır. Dolayısıyla oldukça profesyonel bir şekilde kurumsal kimlik hazırlamak elzemdir.   

Kurumsal kimliğin ana unsurlarından birisi de logo ’dur. Şirketinizi ve işleyişinizi anlatan bir logo tasarlatmanız ve bu logoyu da flama ve bayraklara bastırmanız kurumsal kimliğini tamamlayıcı bir unsur olacaktır. Kurumsal kimliği yansıtmanın yanı sıra bayrak, tanıtım ve reklam amaçlı da kullanılmaktadır.

Tanıtım amaçlı kullanılan bayrak çeşitlerinin başında kırlangıç bayrak gelmektedir. Kumaşın ucu kırlangıç kuyruğunu andırdığından dolayı bu ismi almıştır. Genellikle fuar, panayır gibi kurum ve kuruluşların, şirketlerin tanıtımının yapıldığı yerlerde sıklıkla görülen bu tür, özellikle tanıtım için oldukça idealdir.

Sadece şirketler için değil, kırlangıç bayrak türleri aynı zamanda siyasi partiler ya da dernekler tarafından da oldukça sık kullanılmaktadır. Özellikle miting veya panellerde parti amblemlerinin ve flamalarının kırlangıç bayrak üzerine basıldığı görülmektedir.  Bunun en önemli nedeni elbette ki görsel olarak daha güzel durması, diğer bir deyişle de estetik kaygıdır.

Bununla birlikte bu tür aynı zamanda denizcilikte de oldukça rağbet görmektedir. Şekli gereği dikdörtgen kumaşlara göre rüzgarda daha az yıpranan kırlangıç bayrak; teknelerde ve gemilerde sıklıkla görülmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı kırlangıç bayrak satışı ülkemizde oldukça fazla bir şekilde yapılmaktadır. Rağbetin bu denli fazla olması ve kullanım alanının da aynı oranda yüksek olması nedeni ile kırlangıç bayrak satışı rakam olarak arttığından, kırlangıç bayrak fiyatları da bununla ters orantılı bir şekilde oldukça düşük miktarlarda seyretmektedir.